18 May
Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar Nelerdir?

Gayrimenkul Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Başlıca Hususlar Nelerdir?

Alım yada Satım Yaparken Yasal İşlemler Neler?

Gayrimenkulün satışı resmi kanallar ile yapılmış olmalıdır. Tapu dairesine başvurup tapu memuru nezaretinde imzalar atılmalıdır. Alıcı ve Satıcı olan taraflar şirket değil şahıs ise , yanlarında kimlik , kimlik fotokopisi ( fotokopinin üstüne adres ve telefon numaranızı yazmalısınız ) Belediyeye 1 gün öncesinden başvurarak rayiç bedel alınmalıdır ve son olarak ise son 6 ay içerisinde çekil fotoğraftan alıcı 2 satıcı 1 adet yanlarında getirmelidirler. Kimlik , Kimlik Fotokopisi , Rayiç bedel ve fotoğraf ( Eğer Gayrimenkulünüz Kat Mülkiyeti ise Dask da yaptırmalısınız ). Satışta Sizin yerinize bir yakınınız bulunucak ise mutlaka noterden vekalet verilmesi gerekmektedir. Taraflardan bir kişi eğer tüzel kişiyse, Bulunduğu Bölgenin Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış yetki belgesi ve imza sirkülerini yanlarında bulundurması gerekmektedir. Tapu Müdürü , isteğin hak sahibinden gelip gelmediğini belirledikten sonra işlemi memura sevk eder. Memur kendisine sunulan belgeleri inceler, yasal bir sakınca görülmez ise beyan edilenin üzerinden harçlar hesaplanır ve bilgi mesajı gönderilir.. Gelen mesajdaki harçlar yatırıldıktan sonra, Tapu dairesine gelindikten sonra kalan son işlem imzadır. İmzaya geldiğinizi tapu memuruna bildirdikten sonra tapu memuru huzurunda bildirilen bilgiler okunarak imzalanır. Alıcı yada satıcıdan biri okuma yazma bilmiyorsa şayet , Parmak bastırılır ve 2 adet şahit bulmanız istenir.
Tapu dairesinde şahit , tanık gerektiren diğer durumlarda ise; imza atılacağınıı bilmemek, kör , sağı yada dilsiz olmaktır. Türkçe bilmeyenler için yeminli tercüman istenir.

Tapuda Çalışan memurlardan tanık olamaz kabul edilmez. Tüm işlemlerde bittikten sonra Tapu , müdüre imzalatılır ve hak sahibi yeni tapusunu alır