Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Neler Gerekli

Konutu nedeniyle, “sıfır oranlı emlak vergisi” avantajından yararlanmak isteyenlerden;

  • Hiçbir geliri olmayanların, “Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenine Ait Form” ile “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi”ni,
  • Emekliler ile bunların dul ve yetimlerininTek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form”u,
  • Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerininTek Meskeni Olan Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilere Ait Form”u,
  • Özürlülerin ise “Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” ile “Sağlık Kurulu Raporu”nu ilgili belediyeye vermeleri gerekmektedir.

Bildirim formları belediyelerden “ücretsiz” olarak temin edilebileceği gibi www.gib.gov.tr adresinden de indirilebilir.

Söz konusu taahhüt belgesi veya formları daha önceki yıllarda vermiş olup, durumlarında değişiklik olmayanların, izleyen yıllarda tekrar taahhütname veya form vermeleri gerekmiyor.